تحلیل برند کارفرمایی

اگر سازمان برند خود را به خوبی تعریف نکند، دیگران این کار را انجام خواهند داد. با در نظر گرفتن توسعه روزافزون شبکه‌های اجتماعی خواه نا‌خواه برند کارفرمایی سازمان‌ها در معرض دید و قضاوت همگانی قرار دارد. پس چه بهتر که فعالانه و هوشمندانه سطح برند کارفرمایی سازمان‌ها توسط خودشان ارزیابی و مدیریت شود. برند کارفرمایی را می‌توان، ویژگی‌های یک سازمان (در نقش کارفرما) در ذهن کارکنان داخلی و متقاضیان کار در بازار کار دانست. برند مثبت یک سازمان یعنی اینکه کارکنان و متقاضیان کار، آن سازمان را محیطی مناسب برای کار کردن می‌دانند. شرکت‌های موفق و پیشرو در حوزه منابع انسانی برند کارفرمایی را زیربنای استراتژی خود در روند کارمندیابی و پیروزی در نبرد جذب استعدادهای قرار می‌دهند و سازمان‌های معتبر در سراسر دنیا همواره به دنبال بهبود سطح برند کارفرمایی خود به‌ویژه در بین فارغ التحصیلان و دانشجویان مستعد و نخبه دانشگاه‌های مطرح که در واقع می‌توانند ظرفیت ورودی بالقوه سازمان باشند، هستند.
امسال برای اولین بار نمایشگاه کار دانشگاه تهران با استفاده از مدل‌های معتبر و علمی، برند کارفرمایی شرکت‌ها را از نگاه فارغ التحصیلان و کارجویان مستعد و نخبه دانشگاه‌های معتبر در کشور ارزیابی می‌کند و نتایج آن را در اختیار سازمان‌ها قرار می دهد. علاوه بر این در پایان نمایشگاه کار، ده کارفرمای برتر از منظر فارغ التحصیلان و دانشجویان از سوی دانشگاه تهران معرفی و به آنها تندیس اعطاء خواهد شد.