نمایشگاه کار دانشگاه تهران

معرفی نمایشگاه کار

نمایشگاه کار، رویدادی است که در آن سازمان‌ها با موقعیت‌های شغلی خود در آن حاضر شده و فرصت مناسبی برای روبرو شدن با تعداد زیادی از کارجویان مستعد است. در واقع این رویداد فضایی رقابتی برای کارفرمایان ایجاد می‌کند تا بتوانند اقدام به جذب نیروهای مورد نیاز خود نمایند. با توجه به منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات ایشان بر ایجاد فضای اشتغال مناسب برای جوانان و دانشجویان، دانشگاه تهران اقدام به برگزاری نمایشگاه کار با هدف ارتقاء سطح اشتغال در میان فارغ التحصیلان و دانشجویان نموده است. این نمایشگاه مکانی برای تبادل اطلاعات و آگاهی از انتظارات بازار کار می باشد. هر سازمانی نیاز دارد که کارکنان خود را با یک رویکرد جامع و بر مبنای نیازمندی‌های خود و در نهایت بر اساس شایستگی‌ها جذب نماید. نمایشگاه کار می‌تواند با تسهیل شرایط جذب نیرو برای سازمان‌ها، شناخت مناسبی از آنها را برای سازمان‌ها فراهم کند. همچنین کارجویان شرکت کننده در این نمایشگاه علاوه بر مذاکره مستقیم با کارفرمایان، از مهارت‌ها و توانمندی‌های مورد انتظار سازمان ها در موقعیت‌های شغلی خود مطلع شده و می‌توانند در راستای توسعه فردی خویش گام‌های مؤثری بردارند. آنچه در نمایشگاه کار مورد توجه است شکل گیری ارتباطی دوسویه بین کارجویان و کارفرمایان می‌باشد تا هر دو از میان گزینه‌های مختلف پیش رو، بهترین انتخاب را انجام دهند.

نمایشگاه کار دانشگاه تهران

دلایل شرکت در نمایشگاه کار

 • شناسایی مهارتهای کارجویان با توجه به شغلی که در نظر دارند
 • کسب تجربیات بسیار ارزنده در زمینه مصاحبه های شغلی
 • ارتقای شبکه های ارتباطی برای کارجویان و کارفرمایان
 • امکان شرکت در کارگاههای آموزشی و مهارتی
 • امکان کسب اطلاعات از صنایع مختلف
 • کاهش هزینه برای کارفرمایان جهت انتخاب و جذب نیروهی متخصص
 • دسترسی دانشجویان و کارجویان به فرصت های شغلی فراوان
 • ارائه درخواست برای موقعیت‎‎های شغلی مختلف در محل نمایشگاه
 • امکان استخدام توسط کارفرمایان در محل نمایشگاه
 • امکان آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با مدیران شرکت ها
 • صرفه جویی در زمان و هزینه جهت شناسایی شغل و استخدام برای کارجویان
 • گرفتن اطلاعاتی که واقعا کارفرمایان به دنبال آن هستند