• دسترسی دانشجویان و کارجویان به فرصت های شغلی فراوان
 • ارائه درخواست برای موقعیت‎‎های شغلی مختلف در محل نمایشگاه
 • امکان استخدام توسط کارفرمایان در محل نمایشگاه
 • امکان آشنایی دانشجویان و فارغ التحصیلان با مدیران منابع انسانی شرکت ها
 • صرفه جویی در زمان و هزینه جهت شناسایی شغل و استخدام برای کارجویان
 • گرفتن اطلاعاتی که واقعا کارفرمایان به دنبال آن هستند
 • شناسایی مهارتهای کارجویان با توجه به شغلی که در نظر دارند
 • کسب تجربیات بسیار ارزنده در زمینه مصاحبه های شغلی
 • ارتقای شبکه های ارتباطی برای کارجویان و کارفرمایان
 • امکان شرکت در کارگاه های آموزشی و مهارتی
 • امکان کسب اطلاعات از صنایع مختلف
 • کاهش هزینه برای کارفرمایان جهت انتخاب و جذب نیروهی متخصص