مربیگری

یکی از معضلات امروز فضای اشتغال، کارجویانی هستند که هنوز به صورت دقیق با خواسته‌ها، توانمندی‌ها و علایق شان آشنا نبوده و قادر به انتخاب مشاغل مناسب برای خود نیستند. براین اساس یکی از خدمات جانبی جشنواره کار امسال در نمایشگاه، حضور گروهی ازکارشناسان و فارغ التحصیلان خبره به عنوان مربیانی جهت هدایت شغلی کارجویان می‌باشد تا زمینه حضور و بهره‌گیری اثربخش این افراد از فرصت‌های شغلی موجود در جشنواره فراهم گردد.
مربیان پس از بررسی گزارش ارزیابی شخصیتی، علاقه‌مندی‌ها و رزومه‌ی کارجویان و با توجه به فرصت‌های شغلی موجود در نمایشگاه، موقعیت‌های شغلی متناسب با شرایط آن‌ها را شناسایی کرده و ضمن ارائه اطلاعات کامل در ارتباط با سازمان‌ها ،کارجویان را در انتخاب مسیر شغلی مناسب و مراجعه به غرف‌ها هدایت می‌کنند.
استفاده از خدمت مربیگری در نمایشگاه کار به کارفرمایان این امکان را می‌دهد که نیرو‌های متناسب با شرایط احراز شغل درخواستی خود را بهتر و سریعتر شناسایی کرده و زمان کمتری را صرف ارائه اطلاعات اولیه سازمان به متقاضیان نمایند و کارجویان به صورت هدفمند‌تر و بر مبنای اطلاعات و انتخاب صحیح به آن‌ها مراجعه می‌نمایند.