مزایای شرکت در نمایشگاه کار برای کارجویان

  • امکان استفاده از فرصت‌های کارآموزی و استخدام در شرکت‌های حاضر در نمایشگاه
  • شرکت در کارگاه‏های آموزشی و پنل‌های تخصصی در راستای ایجاد آمادگی برای ورود به بازار کار
  • آشنایی باشرکت‌های معتبر و قابلیت‌ها و توانمندی‌های مورد نیاز برای استخدام در آن‌ها
  • دریافت گزارش‌هایی در راستای خودشناسی و شناخت شایستگی‌های فردی

مزایای شرکت در نمایشگاه کار برای کارفرمایان

  • ایجاد فرصت تعامل با دانش آموختگان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های معتبر کشور
  • جذب دانشجویان و فارغ التحصیلان نخبه و مستعد دانش‌آموخته دانشگاه‌های معتبر کشور
  • استفاده از تجربیات سازمان‌ها و شرکت‌های موفق در حوزه جذب منابع انسانی
  • کمک به بهبود و ارتقاء برند کارفرمایی شرکت‌ها
  • امکان برگزاری و استفاده از کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی جشنواره کار