چرا نمایشگاه کار دانشگاه تهران؟

مرکز توسعه مهارت آموزی و اشتغال دانشگاه تهران با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و انسانی فرهیخته و حمایت سازمانهای داخلی و بین المللی و با هدف افزایش سطح اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و ايجاد فرصت‌های شغلي و حرفه‌اي برای آنها و در راستای پاسخگویی به نیاز های سازمانها و برقراری ارتباط بهینه بین صنعت و دانشگاه اقدام به برگزاری نمایشگاه کار دانشگاه تهران نموده است.