کارگاه‌های آموزشی

کارگاه های آموزشی و پنل تخصصی در جشنورا کار دانشگاه تهران، بر مبنای نیازسنجی از دانشجویان و افراد خبره در صنعت و در راستای آماده سازی کارجویان جهت ورود به بازار کار طراحی شده اند و فرصت مغتنمی برای تمامی کارجویان و سازمان های شرکت کننده در این نمایشگاه و بستر مناسبی برای انتقال تجربه از شرکت های موفق و پیشرو در صنعت هستند و به صورت حضوری و مجازی با بهره گیری از اساتید معتبر و با همکاری سازمان های داخلی و بین المللی برگزار می شوند. آنچه کارگاه های نمایشگاه کا دانشگاه تهران را از سایر موارد مشابه متمایز می کند توجه به کاربردی بودن مطالب ارائه شده در این کارگاه ها است. در پنل تخصصی نیز انتقال تجربیات واحدهای HR شرکت ها و سازمان های موفق به سایر سازمان ها و شرکت های حاضر در نمایشگاه موردنظر می باشد. یکی از برجسته ترین ویژگی برگزاری کارگاه ها و پنل های تخصصی در نمایشگاه کار، امکان معرفی بهتر سازمان ها و ارتقاء برند کارفرمایی آن ها است. روایتگری تجربیات سازمان ها همراه با جلسات پرسش و پاسخ از جذاب ترین ویژگی های پنل های تخصصی می باشد.

برخی از کارگاه ها و پنل های جشنواره امسال شامل موارد ذیل است:

  • رزومه نویسی به زبان فارسی و لاتین
  • مصاحبه شغلی
  • آشنایی با زبان بدن
  • آشنایی با شبکه های اجتماعی معتبر کاریابی در دنیا
  • تدوین برنامه توسعه فردی
  • ارتباط موثر
  • بازی سازی در فرایند جذب و استخدام
  • طراحی مسیر شغلی
  • پنل بررسی تجارب مدیران منابع انسانی شرکت های داخلی و بین المللی در حوزه جذب و استخدام