کتابچه راهنما

یکی از مهمترین نکات در برگزاری بهینه یک رویداد، آماده‌سازی شرکت‌کنندگان برای حضور اثربخش در آن می‌باشد. تیم نمایشگاه کار دانشگاه تهران با بهره‌گیری از الگوهای موفق نمایشگاه کار در برترین دانشگاه‌های جهان، اقدام به طراحی و تدوین کتابچه و دستورالعمل راهنما مختص کارفرمایان و کارجویان برای حضور موثر و بهینه نموده است.
دستورالعمل راهنما ویژه کارجویان دربرگیرنده اطلاعات ضروری برای کمک به معرفی بهینه کارجویان به کارفرمایان و همچنین یافتن مشاغل متناسب با شایستگی ها و توانمندی‌های کارجویان می‌باشد که مطالعه آن منجر به حضور موثر و هدفمند آن‌ها در جشنواره خواهد شد. دستورالعمل راهنما ویژه کارفرمایان با ارائه یک استاندارد کلی برگرفته از نمونه‌های موفق بین المللی، حضور سازمان‌ها در جشنواره کار را تسهیل می‌نماید و نکاتی را که توجه به آن‌ها منجر به انسجام و یکپارچگی بیشتر در برگزاری جشنواره می‌گردد را در اختیار آن‌ها قرار می دهد و کلیه شرکت‌های حاضر در جشنواره ملزم به رعایت مفاد این دستورالعمل می‌باشند.