مسابقه ایده

امسال برای اولین بار در نمایشگاه کار دانشگاه تهران پیش رویدادی به صورت مجازی با عنوان مسابقه ایده برتر برگزار میشود و تیم مورد کاوی نمایشگاه کار  در راستای مشارکت با سازمان‌ها برای انتخاب نیروهای مستعد ، به طراحی کیس‌هایی در رابطه با چالش‌های خاص سازمان در حوزه‌های مختلف می پردازد و  این موارد به کارجویان متقاضی ورود به سازمان‌های مورد نظر ارایه می‌گردد. نتایج حاصل از داوری و  بررسی و تحلیل موردکاوی‌ها و راه‌کارهای پیشنهادی کارجویان برای حل مسائل و مشکلات واقعی سازمان‌ها در حوزه های مختلف، در قالب گزارش‌هایی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد و به افراد و تیم های برنده نیز جوایزی اهدا خواهد شد.

جلب مشارکت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و استفاده از توانمندی‌ها و دانش آن‌ها در حل چالش‌های سازمانی

مسابقه ایده برتر

  • شناسایی دانشجویان خلاق و توانمند برای ورود به بازار
  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط سازمان‌ها برای آماده سازی متقاضیان
  • امکان حضور دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته‌های مختلف
  • اولین مرحله ارزیابی متقاضیان ورود به سازمان‌ها در نمایشگاه کار سال 1401
  • ارایه چالش‌های سازمان‌ها در حوزه‌های مختلف و ارزیابی ایده‌ها و راهکارهای متقاضیان ورود به بازار کار برای حل آن‌ها و معرفی ایده‌های برتر

مسابقه ایده برتر