شرکت در نمایشگاه
 • امکان بازدید از نمایشگاه در مدت 5 روز به مدت 24 ساعته
 • معرفی فرصت‌های شغلی در شبکه‌های اجتماعی نمایشگاه و تلنت‌وی
 • معرفي شركت در سايت نمايشگاه و شبكه هاي اجتماعي
 • در اختیار قراردادن داشبورد به شرکت‌ها
 • امکان برگزاری نشست و مصاحبه‌های ویدئویی آنلاین
 • امکان ارائه فرصت‌های شغلی بصورت پروژه‌های کوتاه مدت
 • ارائه فرصت‌های شغلی به‌صورت نامحدود
 • امکان ارائه بروشور و کاتالوگ‌های معرفی شرکت برای کارجویان و بازدیدکنندگان از غرفه‌ها
 • امکان بارگزاری و نمایش کلیپ و ویدئوهای معرفی شرکت
 • امکان ارائه سخنرانی ،دوره های آموزشی و سمینار توسط شرکت در مدت 5 روز برگزاری نمایشگاه کار (حداکثر یک وبینار یک ساعته)
حامی نقره‌ای
 • درج آرم و نماد شرکت در کلیه تبلیغات نمایشگاه کار
 • درج بنر معرفی حامی در وب سایت نمایشگاه کار
 • ارائه 3 کارگاه آموزشی بصورت وبینار یک‌ساعته
 • مصاحبه با مدیرارشد شرکت حامی و درج در وب سایت
 • معرفی شرکت حامی در یک صفحه در کتاب الکترونیکی
 • ارسال معرفی شرکت‌های حامی برای کلیه شرکت‌کنندکان در نمایشگاه کار
 • امكان برگزاری آزمون گالوپ توسط سازمان حامی به همراه حداكثر( 20 نفر)
 • ارائه 5 كارگاه آموزشی بصورت وبينار 1 ساعته
حامی الماس
 • درج آرم و نماد شرکت در کلیه بروشورها و وب سایت نمایشگاه کار در کنار آرم دانشگاه تهران
 • درج بنر معرفی حامی در وب سایت نمایشگاه کار
 • درج تیزر معرفی شرکت در شبکه‌های اجتماعی نمایشگاه کار
 • امکان طراحی و برگزاری آزمون‌های ارزیابی کارجویان برای شرکت حامی
 • امکان برگزاری آزمون گالوپ برای کارجویان معرفی شده توسط سازمان حامی به همراه ارائه گزارش (حداکثر 50 نفر)
 • ارائه 10 کارگاه آموزشی به‌صورت وبینار یکساعته
 • امکان ارائه چالش‌های شرکت حامی الماس برای کارجویان
 • مصاحبه با مدیرارشد شرکت حامی و درج در وب سایت نمایشگاه کار
 • دسترسی کامل به کلیه رزومه‌ها و کارجویان ارسالی برای نمایشگاه کار
 • دریافت تندیس و لوح تقدیر دانشگاه تهران به مدیر ارشد
 • ارسال معرفی شرکت حامی برای کلیه شرکت‌کنندگان در نمایشگاه کار
 • معرفی شرکت حامی در 3 صفحه در کتاب الکترونیکی نمایشگاه کار