لطفا برای ارسال چالش‌ها به نکات ذیل توجه نمایید:
– با توجه به اینکه در این مسابقه دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های مختلف اعم از پزشکی، مهندسی، کشاورزی، علوم پایه، مدیریت و… شرکت میکنند؛ لذا چالشهای ارایه شده می تواند در حوزه های مختلف مطرح شود .البته لازم است به صورت موضوعی دسته بندی گردند.
– لطفا چالشها را به تفکیک در قالب ذیل ارایه نمایید:
عنوان چالش:
حوزه سازمانی چالش:
اطلاعات کلی مورد نیاز یا تشریح وضعیت:
– معرفی و شماره تلفن فردی که بتواند اطلاعات تکمیلی در حوزه مورد نظر به افراد بدهد یا به سوالات انها پاسخ دهد (اختیاری):
– ارایه چالش یا مشکلات حوزه های مختلف سازمان یا طرح مساله برای کارجویان برای کلیه سازمانهای حاضر در نمایشگاه الزامی است.